Tyrnimarjan siemenöljyn suojaava vaikutus hiilitetrakloridin aiheuttamalta maksavauriolta hiirillä

Protective effects of seabuckthorn (Hippoph ae rhamnoides L.) seed oil against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in mice. Hsu YW, Tsai CF, Chen WK, Lu FJ. Food Chem Toxicol. 2009 Jun 11.

11.06.2009

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tyrnin siemenöljyn vaikutusta maksan suojaamisessa hiilitetrakloridin aiheuttamalta vauriolta. Koe-eläimenä käytettiin urospuolisia ICR- hiiriä. Tulosten mukaan suun kautta nautittu tyrninsiemenöljy annoksilla 0,26, 1.3 ja 2.60 mg/ kg 8 viikon ajan vähensi merkitsevästi kohonneita alaniiniaminotransferaasin (ALT), aspartaattiaminotransferaasin(AST) alkalisen fosfataasin (ALP), triglyseridien (TG) ja kolesterolin pitoisuuksia vähintään 13% seerumissa ja hiilitetrakloridin (1 ml/kg) aiheuttamia kohonneita malondialdehyditasoja maksassa vähintään 22 %. Lisäksi tyrninsiemenöljyn havaittiin myös lisäävän merkitsevästi elimistön hapettumiselta suojaavien entsyymien superoksididismutaasin (S OD), katalaasin, glutationiperoksidaasin ja glutationireduktaasin aktiviisuutta sekä glutationin pitoisuutta jopa 134%. Tutkimuksessa havaittiin, että optimaalinen annos tyrninsiemenöljyä oli 0,26 mg/kg, joka oli minimiannos tuottamaan suurimman maksaa suojaavan vaikutuksen hiilitetrakloridin aiheuttamalta vauriolta. Maksaa suojaava vaikutus kaikilla testiannoksilla havaittiin vertailukelpoiseksi silymariinin (200 mg/ kg) vaikutusten kanssa.  

Avainsanat:
sydän- ja verisuonitaudit  antioksidantit  maksa  eläinkokeet  kolesteroli  siemenöljyt  tyrni « Takaisin